מנהלים, פנסיה וגמל - מושגים

קופת גמל

קופת גמל הינה תוכנית פנסיונית בה חוסך העמית כסף לגיל הפרישה, ולאחר הפרישה יקבל קצבה חודשית. (ייתכן ויצטרך להעביר את הכספים לקופה אחרת על מנת לקבל את הקצבה).
בקופות הגמל חלו שני שינויים מהותיים לגבי החסכונות :
1. עד 2006, יכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי לאחר 15 שנים ו/או לאחר 5 שנים לאחר גיל 60.
2. בין 2006 ל-2008 כספים שנחכסו בקופת הגמל יימשכו רק לאחר גיל 60.
בשני המקרים המשיכה בצורה הונית (חד פעמית).
3. מ-2008 כל הכספים שנצברו ישולמו לעמית רק בדרך של קצבה חודשית (למעט מקרים מיוחדים).

ניתן למשוך כספים לפי התקופות המצוינות, אך יהיה על המושך לשלם 35% מס.

בדרך כלל בלקופת הגמל אין מוסיפים כיסויים ביטוחיים.

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה תוכנית פנסיונית בה חוסך העמית כסף לגיל הפרישה, ולאחר הפרישה יקבל קצבה חודשית.
בדרך כלל בתוכנית זו מוסיפים שני כיסויים ביטוחיים : פנסיית נכות ופנסית שארים.
התוכנית מועגנת בתקנון (הניתן ומשתנה מעת לעת על מנת להתאים את הקרן למצב הקיים).

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינה תוכנית פנסיונית בה חוסך העמית כסף לגיל הפרישה, ולאחר הפרישה יקבל קצבה חודשית.
בדרך כלל בתוכנית זו מוסיפים שני כיסויים ביטוחיים : אובדן כושר עבודה וביטוח חיים (ביטוח למקרה מוות).
התוכנית הינה מועגנת בחוזה מול חברת הביטוח.

אובדן כושר עבודה/פנסיית נכות

כיסויי ביטוחי לתשלום קצבה חודשית בגובה של עד 75% מהשכר המבוטח למקרה של איבוד הכושר להשתכר.
ההגדרה לאיבוד כושר העבודה שונה בין פוליסות ביטוח לאובדן כושר עבודה לבין פנסיית נכות.

ביטוח חיים/פנסיית שארים

כיסוי למקרה מות מוקדם של העמית/המבוטח, השוני בין ביטוח חיים לבין פנסיית שארים היא צורת קבלת הפיצוי בגין מקרה מוות,
ביטוח חיים - סכום חד פעמי קבוע מראש שיועבר למוטבים ואם לא הוגדרו ליורשים החוקיים.
פנסיית שארים - קצבה שתועבר לבן/בת זוג ולילדיי העמית עד גיל 21.

דמי ניהול ותשואות

דמי ניהול
מכל תוכנית פנסיונית (קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים), גובים החברה או בית ההשקעות, דמי ניהול,
זה מה שמשולם לחברת הביטוח ומגלם את העלויות בניהול התוכנית הפנסיונית ואת הרווח של החברה.
דמי הניהול נלקחים ב-2 ערוצים :
דמי ניהול מהתשלום החודשים (מההפרשות) - חודשי
דמי ניהול מהצבירה - שנתי

דמי הניהול המקסמליים בתוכניות הפנסיוניות :
תוכנית דמי ניהול מצבירה דמי ניהול מהתשלום
קופת גמל 1.05% 4%
ביטוח מנהלים 1.05% 4%
קרן פנסיה 0.5% 6%


* מדובר בדמי הניהול המקסימליים, כיום ניתן וכדאי לדרוש דמי ניהול נמוכים יותר.

תשואה
הרווחים מההשקעות על החסכון הקיים בקופת הגמל/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים.
כל הצבירה הקיימת בתיק מושקעת במגוון אפיקים. בכל התוכניות פנסיוניות התשואה אינה מובטחת, וקיים סיכון מסויים להפסדים,
אולם ברוב הזמן ההשקעות הן ריווחיות.
נכון לכתיבת שורות אילו הממוצע ב-3 שנים האחרונות בתשואות קרנות הפנסיה בארץ עומד על קצת יותר מ-4%.
החוסך יכול לבחור באיזה אפיק רוצה שהכספים ינוהלו, ישנם אפיקים עם סיכון גבוה אך גם עם סיכוי גבוה לרווחים גדולים יותר, אפיקים עם סיכון בינוני ואפיקים סולידים עם סיכון נמוך.
אנחנו ממליצים על בני ה-60+, להעיבר את כספם למסלול סולידי.