מנהלים, פנסיה וגמל - פנסיית חובה

בדצמבר 2007, הוחלט על הסדר פנסיית חובה והחל מינואר 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה.
ההסדר מבשר כי לכל עובד במשק תהיה תוכנית פנסיונית על פי החלטתו (קופ"ג, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
ההפרשות היו לפי הטבלה הנ"ל :

תאריך תחילה תגמולי מעסיק תגמולי עובד פיצויים סה"כ
01/2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.50%
01/2009 1.66% 1.66% 1.68% 5.00%
01/2010 2.50% 2.50% 2.50% 7.50%
01/2011 3.33% 3.33% 3.34% 10.00%
01/2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.50%
01/2013 5.00% 5.00% 5.00% 15.00%
01/2014 6.00% 5.50% 6.00% 17.50%
07/2016 6.25% 5.75% 6.00% 18.00%
01/2017 6.50% 6.00% 6.00% 18.50%


* ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (השכר ללא שעות נוספות ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (9,673 ש"ח נכון לשנת 2017), לפי הנמוך מבין השניים.

מי זכאי להפרשות לפנסיית חובה ?
1. עובד שמלאו לו 21 שנים או עובדת שמלאו לה 20 שנים.
2. עובדים שהגיעו לגיל פרישה, בתנאי שלא מקבלים קצבה משום גורם. (למעט קצבאות מביטוח לאומי).

ממתי זכאי העובד להפרשות ?
1. אם קיימת תוכנית פנסיונית פעילה (גם אם בשמירה על רצף ביטוחי), ישולם לעובד לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית מהחודש הראשון לעבודתו.
*  במקרה ושנת המס מסתיימת לפי סיום 3 חודשי העבודה הראשונים, יקדים המעסיק וישלם בתום שנת המס.
2. לעובד אשר לא קיימת תוכנית פנסיונית פעילה, לאחר 6 חודשי עבודה, ללא תשלום רטרואקטיבי.

קישורים לצו ההרחבה לפנסיית חובה :
* צו ההרחבה - פנסיית חובה מה-30/12/2017
* צו הרחבה להגדלת ההפרשות מה-23/05/2016

* התנאים וההוראות הקובעות הינם עפ"י צו ההרחבה, כל האמור בדף מידע זה הינו מובא כתקציר ולא מכיל את כל המידע המלא בצו ההרחבה.

כיום יש 4 בתי השקעות אשר זכו במכרז משרד האוצר : קרן פנסיה ברירת מחדל כאשר דמי הניהול בהן נמוך מאד (מיטב דש, הלמן אלדובי, אלטשולר שחם ופסגות)