ביטוח רכב - מידע כללי

ב"אלון" סוכנות לביטוח, אנו מתמחים בהתאמת הפוליסה ורכיביה למבוטח ולרכב המבוטח. 
קיימות תוכניות ביטוח רכב לשני מגזרים :
• פוליסות מותאמות אישית לאנשים פרטיים.
• תוכניות ביטוח לקבוצות יעודיות.    ביטוח רכב     
ביטוח רכב צריך להתייחס למספר פרמטרים :
• ערך הרכב
• גיל וותק הנהג
• עבר ביטוחי
• מקום המגורים    
           
אנו נבדוק את צרכייך האישיים על מנת להתאים לך את הביטוח האופטימלי עבורך.  

ביטוח חובה

ביטוח לכיסוי נזקי גוף כתוצאה משימוש ברכב מנועי על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.

ביטוח מקיף

ביטוח לכיסוי במקרה של אובדן (Total lost או גניבה) או נזק תאונתי שארע לרכב המבוטח כמו התנגשות, התהפכות וגניבה.
כיום ישנה אפשרות לבטח רק חלק מהכיסויים בביטוח מקיף :
1. כיסוי למקרה גניבה בלבד.
2. כיסוי למקרה תאונה בלבד.
* ביטוח מקיף יכלול בתוכו בכל מקרה ביטוח צד ג'.

ביטוח צד ג'

כיסוי לאחריות המבוטח בגין נזקים לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב. ביטוח זה יכלול אך ורק את הנזקים שנגרמו לצד האחר ולא לרכבך.

כיסויים נוספים

כיסויים אשר אינם מכוסים בדרך קבע בפוליסת ביטוח הרכב כגון :
- שירותי דרך וגרירה
- שירותי רכב חליפי במקרה של תאונה או גניבה.
- ביטוח לרדיו ומערכות קול מכל סוג שהוא.
- שמשות – למקרה של שבר שמשות.
- הגנה משפטית.
- חדש תמורת ישן – ביטוח לשמירת שווי הרכב (לרכבים חדשים בלבד).