ביטוח משכנתא - נותני שירות

רוב הנספחים בביטוח וגם חלק מהכיסויים בביטוח ניתנים ע"י ספקי שירות  ו/או ניתנים ע"י ספקי שירות .
בביטוח המבנה תיקון הצנרת  לדוגמא ניתנים ע"י ספקים אלו.    ביטוח משכנתא - נותני שירות     
 
כל הרשום לעיל הינו כללי, ומה שיקבע את זכאות המבוטח הינו הרשום בפוליסה.
           
להלן השירותים ונותני השירות :  

נזקי צנרת ונוזלים

נזקי צנרת ונוזלים
פמי פרימיום
טלפון : 03-5688111 | אתר אינטרנט
----------------------------------
ש.ח.ר
טלפון : 5420* או 03-5769238 | אתר אינטרנט
----------------------------------
אחים יהב
טלפון : 1-800-001-007