ביטוח סיעוד - נותני שירות

גם בפוליסות הסיעוד קיימים נספחים הניתנים ע"י ספקי שירות חיצוניים, להלן חלק מהספקים הנ"ל.
יש לשים לב שלא בכל פוליסה ישנם את אותם הנספחים ואת אותם הספקים, כמו כן ייתכנו שינויים מעת לעת שמתבצעים ע"י חברות הביטוח.
   
כל הרשום לעיל הינו כללי, ומה שיקבע את זכאות המבוטח הינו הרשום בפוליסה.
מצ"ב ספקי השירות :

ספקי שירות

פמי - פרימיום
טלפון : 03-9535656 | אתר אינטרנט
----------------------------------
הראל
טלפון : 03-7547010 / *הראל (2735*)| אתר אינטרנט
כתב שירות דואגים בשבילך - הראל (נספח 912)

מוקדי הבריאות של חברות הביטוח

הראל
טלפון : 03-7547010 | אתר אינטרנט
----------------------------------
כלל
טלפון : 03-6388400 | אתר אינטרנט
----------------------------------
מנורה
טלפון : 03-7107957 | אתר אינטרנט
----------------------------------
מגדל
טלפון : 076-8865866 | אתר אינטרנט
----------------------------------
הפניקס
טלפון : 3455 * | אתר אינטרנט
----------------------------------
איילון
טלפון : 1-800-35-20-01 | אתר אינטרנט